تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

کنترل کیفیت یکی از اصلی ترین واحدهای تحت مدیریت شرکت ایده چوب با هدف برقراری و حفظ تضمین کیفیت یکنواخت در تولید و ارائه محصولاتی با ویژگیهای مطلوب ، هزینه های بهینه وهمچنین به منظور حفظ موقعیت تولیدات در بازار مصرف و امکان رقابت آنها با فراورده های مشابه فعالیت می نماید. واحد کنترل کیفی با برنامه ریزی و سازماندهی لازم جهت کنترل دائمی فرایند تولید و اندازه گیری ویژگیهای محصول، امکان دستیابی به اهداف سازمان را فراهم می سازد.